Orgels / Amstelveen / Sint Annakerk
Amsterdamsestraat 24, Amstelveen

Kerk

Op 23 augustus 1928 werd de door J. Hendriks en N. Beers ontworpen Sint Annakerk in Amstelveen ingewijd door Mgr. Aengenent. Het was de eerste Rooms-Katholieke parochie van Amstelveen.
In de Tweede Wereldoorlog zijn de beide kerkklokken gestolen en na de oorlog vervangen door nieuwe exemplaren.

Hoewel de media zeer tegenstrijdige berichten verstrekt, zal in verband met de verbreding van de snelweg A9 de kerk namelijk in mei 2011 worden gesloten voor de erediensten. In eerste instantie zou alleen de pastorie moeten worden gesloopt, maar deze blijkt op dezelfde fundering te zijn gebouwd als de kerk. Wanneer uitsluitend de pastorie zou worden afgebroken, zal de fundering veel aan kracht en stabiliteit inboeten, zodat het waarschijnlijk niet verantwoord zal zijn de Sint Annakerk voor Amstelveen te behouden. Dit betekent een verlies van een beeldbepalend gebouw voor Amstelveen met een bijzonder fraaie akoestiek.

Orgel

In 1949 begon Hubert Schreurs (1908-1980), die sinds het overlijden van Joseph Adema in 1943 de leiding had over Adema’s Kerkorgelbouw, een tweeklaviers orgel voor de Sint Annakerk. Het werd begin 1950 in gebruik genomen met een bespeling door Albert de Klerk. In 1961 werd het orgel door Adema-Schreurs uitgebreid met een Holpijp 8’, Dwarsfluit 4’, Nasard 2 2/3’, Gemshoorn 2’ en Kromhoorn 8’ op Manuaal I en een Octaaf 2’, Scherp III sterk en Dulciaan-Regaal 8’ op Manuaal II. Deze stemmen werden op aanvullende laden geplaatst. Het orgel werd op 31 oktober 1961 opnieuw met een concert door De Klerk in gebruik werd genomen. Het bezit thans 23 stemmen en heeft elektro-pneumatische kegelladen. Het pijpwerk van het eerste manuaal staat op twee laden achter elkaar, midden achter het front en zijn gescheiden door een stempad. Het pijpwerk van Manuaal II staat vanuit de kerk gezien op twee laden rechts achter het front. Het pedaalpijpwerk staat links in het orgel.
Op het moment dat er vergevorderde plannen waren voor een grote restauratie van het Adema-orgel, bleek plotseling de toekomst van de Annakerk uiterst onzeker te worden. Hoewel de media zeer tegenstrijdige berichten verstrekt, zal in verband met de verbreding van de snelweg A9 de kerk namelijk in mei 2011 worden gesloten voor de erediensten. In eerste instantie zou alleen de pastorie moeten worden gesloopt, maar deze blijkt op dezelfde fundering te zijn gebouwd als de kerk. Wanneer uitsluitend de pastorie zou worden afgebroken, zal de fundering veel aan kracht en stabiliteit inboeten, zodat het waarschijnlijk niet verantwoord zal zijn de Sint Annakerk voor Amstelveen te behouden. Dit betekend een verlies van een beeldbepalend gebouw voor Amstelveen met een bijzonder fraaie akoestiek. Over de toekomst van het Adema-orgel lopen thans gesprekken met het bisdom Haarlem en een bevriende kerk in de buurt. Hierin treed de Rooms-Katholieke Orgelraad op als adviseur.

Huidige dispositie van het Adema/Schreurs-orgel (1949):

Manuaal I:

Manuaal II:

Pedaal:

Werktuiglijke registers:

Bourdon 16'

Bourdon 8'

Subbas 16' - transm.

Koppel Manuaal I-Manuaal II

Prestant 8'

Prestant 4'

Open Bas 8'

Octaafkoppel Manuaal I-Manuaal II

Holpijp 8'

Roerfluit 4'

Wijdgedekt 8'

Koppel Pedaal-Manuaal I

Octaaf 4'

Octaaf 2'

Open Fluit 4'

Koppel Pedaal-Manuaal II

Dwarsfluit 2 2/3'

Sesquialter I-II sterk

Fagot 16'

Vrije combinatie

Gemshoorn 2'

Scherp III sterk

Tutti

Mixtuur III sterk

Trompet 8'

Autmoatisch Pedaal

Kromhoorn 8'

Dulciaan 8'

 

Dulciaan-Regaal 8'

Terug naar boven